Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τα χωροκατακτητικά ξένα είδη – ανάπτυξη εκτιμήσεων κινδύνων γι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/06/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/07/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV/2022/OP/0008
Μελέτη σχετικά με τα χωροκατακτητικά ξένα είδη – ανάπτυξη εκτιμήσεων κινδύνων για την αναχαίτιση των ειδών προτεραιότητας και για τη βελτίωση της πρόληψης
Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη (IAS - Invasive Alien Species) αποτελούν μία από τις μείζονες απειλές για τη βιοποικιλότητα. Ο κανονισμός (ΕΕ) 1143/2014 για την πρόληψη και τη διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών τέθηκε σε ισχύ το 2015. Ο πυρήνας του κανονισμού είναι ένας κατάλογος χωροκατακτητικών ξένων ειδών που ενδιαφέρουν την Ένωση (ενωσιακός κατάλογος), ο οποίος καταρτίστηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1141 της Επιτροπής και επικαιροποιήθηκε με τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) 2017/1263 και (ΕΕ) 2019/1262 της Επιτροπής, με πρόβλεψη περισσότερων επικαιροποιήσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
810,000.00 EUR
810,000.00 EUR
90700000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/06/2022 00:00
08/07/2022 16:00
12/07/2022 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 108-303772
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/06/2022 00:00