Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη στη λειτουργία των κέντρων αξιολόγησης και παροχή περιεχομένου δοκιμα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Personnel Selection Office (EPSO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/06/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/08/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EPSO/2022/OP/0002
Υποστήριξη στη λειτουργία των κέντρων αξιολόγησης και παροχή περιεχομένου δοκιμασιών εξέτασης
Υποστήριξη (υποστήριξη κατάρτισης και ΤΠ) στη λειτουργία των κέντρων αξιολόγησης και παροχή περιεχομένου εξετάσεων για τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79635000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79635000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/06/2022 00:00
31/08/2022 12:00
01/09/2022 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 119-334141
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/06/2022 00:00