Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εργασίες προετοιμασίας, εκσκαφής και προπαρασκευαστικές εργασίες πριν από την κα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/11/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/06/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
LZ-1277.
Εργασίες προετοιμασίας, εκσκαφής και προπαρασκευαστικές εργασίες πριν από την κατασκευή ενός νέου κτιρίου γραφείων για την...
Οι εργασίες προετοιμασίας θα συμπεριλάβουν όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες που θα εκτελεστούν στη θέση εγκατάστασης πριν από την έναρξη της κατασκευής του νέου κτιρίου της ΕΤΕπ στο Kirchberg (εκσκαφή, προετοιμασία εργοταξίου, απαραίτητες εγκαταστάσεις για την πρόσβαση στον χώρο της ΕΤΕπ, τοίχοι αντιστήριξης, στοιχεία μείωσης θορύβου, οριοθέτηση των περιοχών, προσαρμογή για την προσωρινή προσβασιμότητα της κυκλοφορίας, προστατευτικός τοίχος για το ανατολικό κτίριο στο Kirchberg, προσαρμογές στις παροχές υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κ.λπ.).
Εργασίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
28/11/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
13/06/2016 23:59
19/01/2016 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 231-418957
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/11/2015 00:00