Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη για την εφαρμογή της νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ για το 2030
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/06/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/07/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV/2022/OP/0010
Υποστήριξη για την εφαρμογή της νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ για το 2030
Η δασική στρατηγική της ΕΕ περιλαμβάνει πολλά παραδοτέα, μεταξύ των οποίων και βασικές δράσεις που αφορούν περιβαλλοντικές πτυχές. Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει τη ΓΔ Περιβάλλοντος στην υλοποίηση των εν λόγω δράσεων. Τα καθήκοντα θα περιλαμβάνουν τη σύνταξη εκθέσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, την αξιολόγηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας και δραστηριότητες επικοινωνίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
750,000.00 EUR
750,000.00 EUR
90700000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/06/2022 00:00
07/07/2022 16:00
11/07/2022 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 105-292417
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/06/2022 00:00