Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαχείριση σχεδίου, υγεία και ασφάλεια, καθώς και έλεγχος ποιότητας για το σχέδι...
Αναθέτουσα αρχή:
Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/11/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/013/15.
Διαχείριση σχεδίου, υγεία και ασφάλεια, καθώς και έλεγχος ποιότητας για το σχέδιο AA3 στις εγκαταστάσεις του ΓΕΕΑ στο Αλικάντε.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών περιλαμβάνει κυρίως υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση σχεδίου, τον συντονισμό υγείας και ασφάλειας, τον έλεγχο ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου του φορέα τεχνικού ελέγχου (OCT), για το σχέδιο AA3 στο ΓΕΕΑ. Το παρόν σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή νέου κτιρίου για το ΓΕΕΑ, το οποίο θα βρίσκεται στο οικόπεδο UT-2 του πολεοδομικού σχεδίου της Agua Amarga και θα είναι παρακείμενο στην υφιστάμενη έδρα του ΓΕΕΑ, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος στη διεύθυνση Avenida de Europa, 4, Αλικάντε, Ισπανία.Οι εν λόγω προδιαγραφές για την πρόσκληση υποβολής προσφορών αναφέρονται στην ανάθεση σύμβασης (ανά τμήμα) για την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου ΑΑ3 [σχεδιασμός και υλοποίηση της νέας φάσης που ονομάζεται «Agua Amarga 3» (ΑΑ3) στις εγκαταστάσεις του ΓΕΕΑ στη διεύθυνση Avenida de Europa, 4, Αλικάντε]:— τμήμα 1: διαχείριση σχεδίου και συντονισμός υγείας και ασφάλειας για το σχέδιο ΑΑ3,— τμήμα 2: έλεγχος ποιότητας και OCT για το σχέδιο ΑΑ3.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
17/10/2015 00:00
23/11/2015 23:59
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
23/11/2015 23:59
01/12/2015 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Διαχείριση σχεδίου και συντονισμός υγείας και ασφάλειας για το σχέδιο ΑΑ3
Παρτίδα 2 Έλεγχος ποιότητας και OCT για το σχέδιο ΑΑ3
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 212-383982 Διορθωτικό 31/10/2015 00:00
2015/S 202-365036 Προκήρυξη διαγωνισμού 17/10/2015 00:00