Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συντήρηση και ανάπτυξη των συστημάτων πληροφοριών της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/07/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/08/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
REGIO/A4-2012-1
Συντήρηση και ανάπτυξη των συστημάτων πληροφοριών της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να συνάψει 1 σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για τη διασφάλιση της συντήρησης, της ανάπτυξης, της υποστήριξης και της καθοδήγησης των συστημάτων πληροφοριών της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής. Στόχος είναι η ανάληψη της καθημερινής υποστήριξης, καθοδήγησης και συντήρησης των συστημάτων πληροφοριών της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής, καθώς και η εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
06/07/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
20/08/2012 23:59
28/08/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 128-211221 Προκήρυξη διαγωνισμού 06/07/2012 00:00