Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάπτυξη χάρτη πορείας για δράση για το σχέδιο «Περισσότερη ευημερία: προς τις ν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/05/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/09/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/ED/2022/02
Ανάπτυξη χάρτη πορείας για δράση για το σχέδιο «Περισσότερη ευημερία: προς τις νέες μεθοδολογίες εκτίμησης κινδύνων και τα εναρμονισμένα δεδομένα για την καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ»
Ο γενικός σκοπός της σύμβασης που θα προκύψει από την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι η ανάπτυξη ενός χάρτη πορείας για δράση που θα χαρακτηρίζει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την εκτίμηση κινδύνων για την καλή διαβίωση των ζώων και την ταυτότητα όσων πρέπει να γίνουν για την επίτευξη του οράματος της EFSA.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
500,000.00 EUR
500,000.00 EUR
73210000
ITH52
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/05/2022 00:00
23/09/2022 14:30
26/09/2022 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 164-462621
Διορθωτικό
26/08/2022 00:00
2022/S 090-246308
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/05/2022 00:00