Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
15.ESI.OP.203 Μελέτη σχετικά με έξυπνους ηλεκτροοπτικούς αισθητήρες «Αρχιτεκτονι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/12/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
15.ESI.OP.203.
15.ESI.OP.203 Μελέτη σχετικά με έξυπνους ηλεκτροοπτικούς αισθητήρες «Αρχιτεκτονική συστημάτων για ενίσχυση δυνατοτήτων των συνόλων...
Η εν λόγω μελέτη θα αποτελέσει ένα βήμα για την επίτευξη του στόχου του δικτύου EOST (τεχνολογίες ηλεκτροοπτικής και αισθητήρων) — CapTech (τεχνολογία δυνατοτήτων) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας που συνίσταται στην προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας σχετικά με την ίδρυση μιας προηγμένης ανοικτής αρχιτεκτονικής που παρέχει τη δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων αισθητήρων σε πολλαπλές φυσικές διαμορφώσεις (π.χ. αισθητήρες που έχουν απορρυθμιστεί, που συνδυάζονται σε ένα ενιαίο σύνολο, που έχουν εγκατασταθεί σε πύργο, που έχουν ενσωματωθεί σε πλατφόρμα), προκειμένου να προσαρμοστούν οι τρόποι λειτουργίας σε πιθανές εκδοχές (π.χ. μη επανδρωμένος επίγειος αισθητήρας, στατικός αεροµεταφεροµένος αισθητήρας για την παρατήρηση του περιβάλλοντα χώρου ενός στρατοπέδου, αισθητήρες αυτοεπαναρυθμιζόμενου υλισμικού).Η μελέτη θα πρέπει να διερευνήσει επίσης συναφείς τεχνολογίες για συνιστώσες και ενότητες που υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική συστημάτων ηλεκτροοπτικών αισθητήρων, π.χ. συνιστώσες και αρχιτεκτονικές τελευταίας τεχνολογίας που προορίζονται για ψηφιακή επεξεργασία, βελτιωμένοι ή προηγμένοι ανιχνευτές υπερύθρων, καινοφανή οπτικά ευρήματα που χρησιμεύουν ως βασικοί παράγοντες για οπτική επεξεργασία ή επεξεργασία με διστοιχειακούς/πολυστοιχειακούς αισθητήρες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
24/10/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
03/12/2015 12:00
03/12/2015 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 207-374741 Προκήρυξη διαγωνισμού 24/10/2015 00:00