Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εκσυγχρονισμός των ανυψωτικών εξεδρών του κτιρίου Lex και συντήρηση των ανυψωτικ...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/12/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 22/011
Εκσυγχρονισμός των ανυψωτικών εξεδρών του κτιρίου Lex και συντήρηση των ανυψωτικών εξεδρών των τριών κτιρίων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών αποσκοπεί στη σύναψη σύμβασης-πλαισίου διάρκειας 48 μηνών σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των ανυψωτικών εξεδρών του κτιρίου Lex του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντήρηση των ανυψωτικών εξεδρών των τριών κτιρίων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
51511300
BE1
Σημεία αναφοράς
12/07/2022 00:00
06/12/2022 16:00
07/09/2022 16:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 132-375042
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/07/2022 00:00