Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και υγιεινής για το γραφείο της EUAA στη Ρώμη
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/06/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/07/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EUAA/2022/038
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και υγιεινής για το γραφείο της EUAA στη Ρώμη
Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA) (αναθέτουσα αρχή), επιθυμεί να προμηθευτεί υπηρεσίες καθαρισμού και ελέγχου επιβλαβών οργανισμών για τα γραφεία του στη Ρώμη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://www.euaa.europa.eu/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
230,000.00 EUR
230,000.00 EUR
90900000
IT
Additional CPV Supplementary CPV
90910000
90920000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/06/2022 00:00
05/07/2022 16:00
06/07/2022 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 107-294667
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/06/2022 00:00