Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής και ψυχοκινητικής για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Personnel (PERS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/05/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/06/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PE PERS 2022 004
Παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής και ψυχοκινητικής για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς CPE 2 και CPE 5 με έδρα στο Λουξεμβούργο και που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να προκηρύξει την εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών με σκοπό τη σύναψη σχεδίων πλαισίων για την παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής και ψυχοκινητικής για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς CPE 2 και CPE 5 με έδρα στο Λουξεμβούργο και που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η παρούσα σύμβαση διαιρείται σε δύο παρτίδες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
85121200
Σημεία αναφοράς
25/05/2022 00:00
30/06/2022 12:00
05/07/2022 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παρτίδα 1 – παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής για τον βρεφονηπιακό σταθμό CPE 2 με έδρα στο Λουξεμβούργο Kirchberg και για τον βρεφονηπιακό σταθμό CPE 5 με έδρα στην Bertrange-Mamer
Η παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής πρέπει, κυρίως, να εκτελεστεί, κατά γενικό κανόνα 8 ώρες εβδομαδιαίως καταμερισμένες σε δύο μισές ημέρες των 4 ωρών σε κάθε έναν από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και αυτό 46 εβδομάδες το χρόνο. Αυτό το θεωρητικό ωράριο θα μπορέσει να προσαρμοστεί σε συνάρτηση των προτεραιοτήτων και κατόπιν συμφωνίας με την ενότητα «Χρόνος εργασίας και βρεφονηπιακοί σταθμοί». Δεν υπάρχει παροχή υπηρεσιών κατά την περίοδο του κλεισίματος των γραφείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο μέγιστος ετήσιος αριθμός ωρών που υπολογίζεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών για τους δύο βρεφονηπιακούς σταθμούς είναι 368 ώρες.
Παρτίδα 2
Παρτίδα 2 – παροχή υπηρεσιών ψυχοκινητικής για τον βρεφονηπιακό σταθμό CPE 2 με έδρα στο Λουξεμβούργο Kirchberg και για τον βρεφονηπιακό σταθμό CPE 5 με έδρα στην Bertrange-Mamer
Η παροχή υπηρεσιών ψυχοκινητικής πρέπει, κυρίως, να εκτελεστεί, κατά γενικό κανόνα 6 ώρες εβδομαδιαίως καταμερισμένες στους δύο βρεφονηπιακούς σταθμούς και αυτό 46 εβδομάδες ετησίως. Αυτό το θεωρητικό ωράριο θα μπορέσει να προσαρμοστεί σε συνάρτηση των προτεραιοτήτων και κατόπιν συμφωνίας με την ενότητα «Χρόνος εργασίας και βρεφονηπιακοί σταθμοί». Δεν υπάρχει παροχή υπηρεσιών κατά την περίοδο του κλεισίματος των γραφείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο μέγιστος αριθμός εκτιμώμενων ωρών σε ετήσια βάση είναι 276 ώρες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 101-278454
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/05/2022 00:00