Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή εθνικών και διεθνών ταχυδρομικών υπηρεσιών ταχείας διεκπεραίωσης.
Αναθέτουσα αρχή:
Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/12/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/009/15.
Παροχή εθνικών και διεθνών ταχυδρομικών υπηρεσιών ταχείας διεκπεραίωσης.
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη σύμβασης-πλαισίου για τη εκτέλεση των αντίστοιχων εθνικών και διεθνών ταχυδρομικών υπηρεσιών ταχείας διεκπεραίωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
27/10/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
07/12/2015 23:59
14/12/2015 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 246-446221
Διορθωτικό
19/12/2015 00:00
2015/S 208-376772
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/10/2015 00:00