Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επέκταση και κλιμάκωση του Hackathon για την ψηφιακή εκπαίδευση
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/09/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EAC/2022/OP/0006
Επέκταση και κλιμάκωση του Hackathon για την ψηφιακή εκπαίδευση
Το Hackathon για την ψηφιακή εκπαίδευση (https://digieduhack.com/en/) λειτουργούσε πιλοτικά για τρία συναπτά έτη στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2018-2020 και κατέστη γρήγορα μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή εκπαίδευση. Η πρωτοβουλία θα συνεχιστεί στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027, με μακροπρόθεσμο στόχο την υποστήριξη της τοπικής καινοτομίας και τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων του κόμβου ψηφιακής εκπαίδευσης. Η υλοποίηση του Hackathon για την ψηφιακή εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών που θα καλύπτει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την πλήρη αξιολόγηση των τριών επόμενων εκδόσεων του Hackathon για την ψηφιακή εκπαίδευση (2023-2024-2025). Ο διαγωνισμός θα οργανωθεί με σκοπό τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την περαιτέρω ανάπτυξη και κλιμάκωση του Hackathon για την ψηφιακή εκπαίδευση, τη διαχείριση, επέκταση και κινητοποίηση της κοινότητάς της, την υποστήριξη της διάδοσης και της υλοποίησης πολύτιμων λύσεων, τη σύνδεση της πρωτοβουλίας με τον κόμβο ψηφιακής εκπαίδευσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
2000000.00 EUR
2000000.00 EUR
79400000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
80000000
79400000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
14/07/2022 00:00
15/09/2022 12:30
16/09/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 134-381460
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/07/2022 00:00