Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη αξιολόγησης για την υποστήριξη της αξιολόγησης της οδηγίας για τους ζωολο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/12/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.3/ETU/2015/0043.
Μελέτη αξιολόγησης για την υποστήριξη της αξιολόγησης της οδηγίας για τους ζωολογικούς κήπους (οδηγία 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου).
Ο γενικός στόχος της σύμβασης είναι να στηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση της οδηγίας για τους ζωολογικούς κήπους. Αυτό θα συνεπάγεται τη συλλογή, την αξιολόγηση και τη σύνθεση αποδεικτικών στοιχείων για την αξιολόγηση. Η προσέγγιση της μελέτης θα βασιστεί στην εξέταση των ακόλουθων κατηγοριών: τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνεκτικότητα, καθώς και την προστιθέμενη αξία της από την ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
27/10/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
30/11/2015 16:30
01/12/2015 00:00
08/12/2015 16:00
07/01/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 208-376790 Προκήρυξη διαγωνισμού 27/10/2015 00:00