Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πτέρυγα M – Θέρμανση και εξαερισμός της κύριας δομής της Πτέρυγας M
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/05/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/07/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/KRU/2022/OP/1063
Πτέρυγα M – Θέρμανση και εξαερισμός της κύριας δομής της Πτέρυγας M
Πτέρυγα M – Θέρμανση και εξαερισμός της κύριας δομής της Πτέρυγας M
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η χαμηλότερη τιμή
240,000.00 EUR
240,000.00 EUR
44620000
DE123
Additional CPV Supplementary CPV
44620000
42512300
42943400
39717000
39715200
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείστε να ανατρέξτε στα έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/05/2022 00:00
18/07/2022 16:00
20/07/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 123-348551
Διορθωτικό
29/06/2022 00:00
2022/S 102-281579
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/05/2022 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/KRU/2022/OP/1063-PIN
Θέρμανση και εξαερισμός στον δομικό σκελετό της πτέρυγας M
Προκαταρκτική προκήρυξη