Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Department B Team Building event on 2/9/22 - venue, AV material, activities, cat...
Αναθέτουσα αρχή:
European Research Council Executive Agency (ERCEA)
Ημερομηνία έναρξης:
20/05/2022
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
08/06/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ERCEA/2022/LVP/0024-ExA
Department B Team Building event on 2/9/22 - venue, AV material, activities, catering services
Please note that this is not a call for tenders but a publication announcing the Contracting authority’s intention to publish a future negotiated low or middle valueprocedure.

Venue, activities, catering services (welcome coffee, coffee breaks, lunch) and AV material for Department B team building event on 02/09/2022
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
55520000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
20/05/2022 00:00
08/06/2022 23:59
09/06/2022 - 10/06/2022
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.