Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Καθαρισμός, διαχείριση αποβλήτων και προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής.
Αναθέτουσα αρχή:
EUROJUST
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2015/EJ/11/PR.
Καθαρισμός, διαχείριση αποβλήτων και προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής.
Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού θα είναι μια σύμβαση παροχής πολλαπλών υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει:— τακτικές υπηρεσίες καθαρισμού,— κατ' αίτηση υπηρεσίες καθαρισμού,— πρόσθετες υπηρεσίες καθαρισμού,— καθαρισμός παραθύρων εσωτερικά,— παροχή ειδών προσωπικής φροντίδας/προσωπικής υγιεινής και όλων των αναλώσιμων,— διαχείριση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και της εξωτερικής επεξεργασίας όλων των ανακυκλώσιμων ειδών, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής των εμπιστευτικών στοιχείων,— αντιπαρασιτική προστασία,— εσωτερικές πράσινες εγκαταστάσεις (προαιρετικά).
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
28/10/2015 00:00
26/11/2015 23:59
29/02/2016 23:59
26/11/2015 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 209-378665
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/10/2015 00:00