Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εκσυγχρονισμός και συντήρηση τύπου «omnium» ανελκυστήρων στο κτίριο LEX του Συμβ...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/06/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/11/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 22/014
Εκσυγχρονισμός και συντήρηση τύπου «omnium» ανελκυστήρων στο κτίριο LEX του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εκσυγχρονισμός και προληπτική και διορθωτική συντήρηση τύπου «omnium» ανελκυστήρων στο κτίριο LEX του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.consilium.europa.eu/fr/general-secretariat/public-procurement/
Η χαμηλότερη τιμή
50750000
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
42419500
45313000
42416100
42416000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/06/2022 00:00
14/11/2022 14:00
26/07/2022 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 122-345672
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/06/2022 00:00