Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Περαιτέρω ανάπτυξη και επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων OFT: OFT 3.0
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/06/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/09/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/IDATA/2022/02
Περαιτέρω ανάπτυξη και επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων OFT: OFT 3.0
Στόχος της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού είναι η περαιτέρω βελτίωση της διαλειτουργικότητας της βάσης δεδομένων OFT 3.0 της EFSA με το εργαλείο IUCLID 6 και το Κοινό αποθετήριο HEBLV της ΕΕ, καθώς και η ενίσχυση της χρησιμότητάς της ως υποστηρικτικού εργαλείου για δραστηριότητες αξιολόγησης κινδύνων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1,000,000.00 EUR
1,000,000.00 EUR
73000000
ITH52
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/06/2022 00:00
01/09/2022 14:30
02/09/2022 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 108-303756
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/06/2022 00:00