Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ανάπτυξης του SESAR 3 (S3DSS) στην κοινή επιχεί...
Αναθέτουσα αρχή:
SESAR Joint Undertaking
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/10/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
S3JU/LC/004-CFT
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ανάπτυξης του SESAR 3 (S3DSS) στην κοινή επιχείρηση SESAR 3 για τη διαχείριση του προγράμματος «Ψηφιακός Ευρωπαϊκός Ουρανός»
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ανάπτυξης SESAR 3 (SDSS) στην κοινή επιχείρηση SESAR 3 για τη διαχείριση του προγράμματος «Ψηφιακός Ευρωπαϊκός Ουρανός».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
32,000,000.00 EUR
32,000,000.00 EUR
79420000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
72212331
72212332
79400000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/07/2022 00:00
07/10/2022 17:30
11/10/2022 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 185-522549
Διορθωτικό
26/09/2022 00:00
2022/S 140-396072
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/07/2022 00:00