Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανακαίνιση των γραφείων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/11/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
06B/2015/M028.
Ανακαίνιση των γραφείων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να συνάψει δημόσια σύμβαση με στόχο την ανακαίνιση των γραφείων των 750 βουλευτών του και των βοηθών τους στις Βρυξέλλες, στην τοποθεσία όπου περνούν τον περισσότερο χρόνο τους κατά την εκτέλεση των τακτικών εργασιακών καθηκόντων τους στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.Στόχος είναι η δημιουργία ενός φιλόξενου και αντιπροσωπευτικού χώρου εργασίας που θα αντιπροσωπεύει την εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το γεγονός της σταδιακής εξέλιξης του Κοινοβουλίου κατά τις τελευταίες δεκαετίες από μια συμβουλευτική κοινοβουλευτική συνέλευση μικρού μεγέθους σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο με εκτεταμένη πλήρη νομοθετική αρμοδιότητα και αρμοδιότητα επί του προϋπολογισμού, θα πρέπει να γίνεται ορατό μέσω της εταιρικής οπτικής εικόνας του.
Προμήθειες
Ανταγωνιστικός διάλογος
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
05/11/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
17/12/2015 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 231-418974
Διορθωτικό
28/11/2015 00:00
2015/S 221-401955
Διορθωτικό
14/11/2015 00:00
2015/S 214-390574
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/11/2015 00:00