Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
«Στήριξη της διάσκεψης υψηλού επιπέδου - "Η δύναμη της στατιστικής: στοιχεία, γν...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/11/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/B/2015/036.
«Στήριξη της διάσκεψης υψηλού επιπέδου - "Η δύναμη της στατιστικής: στοιχεία, γνώσεις και πληροφορίες"».
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει δραστηριότητες σχετικά με τη «Στήριξη της διάσκεψης υψηλού επιπέδου — "Η δύναμη της στατιστικής: στοιχεία, γνώσεις και πληροφορίες"».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
25/11/2015 00:00
05/02/2016 23:59
15/02/2016 16:30
23/02/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 228-414312
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/11/2015 00:00