Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προσεγγίσεις με βάση την κατανάλωση στο ζήτημα του μετριασμού της κλιματικής αλλ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/06/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/08/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.A.4/SER/2012/0020
Προσεγγίσεις με βάση την κατανάλωση στο ζήτημα του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής: συλλογή δεδομένων, μέθοδοι μέτρησης και...
Διεξαγωγή μιας διερευνητικής μελέτης, βάσει μιας ορθής και έγκυρης ποσοτικής ανάλυσης, για την καλύτερη κατανόηση των κάτωθι: A) των επιπέδων και των μελλοντικών αλλαγών στις εκπομπές CO2 που «ενσωματώνονται» στα αγαθά που εισάγονται και καταναλώνονται στην ΕΕ, και Β) των έμμεσων μειώσεων στα επίπεδα εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο που ενεργοποιούνται από ορισμένα μέσα της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και οι οποίες μεταφέρονται από τα παγκόσμια εμπορικά ή καταναλωτικά πρότυπα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
28/06/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
23/08/2012 23:59
04/09/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 122-201252
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/06/2012 00:00