Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Suite à un problème technique de la plateforme eTendering du côté du fournisseur d'accès, certains documents de l'appel d'offres étaient indisponibles au téléchargement. Ces documents ont été chargés à nouveau. Veuillez excuser ce désagrément. Nous vous rappelons que des séances d'information obligatoires seront organisées le 29/01/2016 à Luxembourg. En cas d'intérêt, veuillez vous inscrire à l'adresse INLO.AO-Lux@ep.europa.eu
Τίτλος:
Παροχή βοήθειας σχετικά με την τεχνική διαχείριση των κτιρίων των γραφείων πληρο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/01/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
06A40/2015/M049.
Παροχή βοήθειας σχετικά με την τεχνική διαχείριση των κτιρίων των γραφείων πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Στόχος της σύμβασης είναι η παροχή βοήθειας και αρχιτεκτονικών, τεχνικών και οικονομικών συμβουλών στο πλαίσιο της διαχείρισης ακινήτων και της συντήρησης των κτιρίων στα οποία στεγάζονται τα γραφεία πληροφοριών, στην έδρα της Γενικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο. Οι προς παροχή υπηρεσίες έχουν αντικείμενο την παροχή συμβουλών, τον σχεδιασμό, τις μελέτες καθώς και την παρακολούθηση των εργασιών προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια ενόψει της εκπλήρωσης των ως άνω περιγραφόμενων καθηκόντων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
15/01/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
16/02/2016 23:59
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 010-012498 Προκήρυξη διαγωνισμού 15/01/2016 00:00