Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο εργασιών για νέες κατασκευές με ειδικές τεχνικές.
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
06A70/2015/M060.
Σύμβαση-πλαίσιο εργασιών για νέες κατασκευές με ειδικές τεχνικές.
Σύμβαση-πλαίσιο εργασιών για νέες κατασκευές με ειδικές τεχνικές:παρτίδα 1: κλιματισμός — εξαερισμός — θέρμανση,παρτίδα 2: υδραυλικά — χώροι υγιεινής,παρτίδα 3: ηλεκτρισμός.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
11/12/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
22/02/2016 23:59
29/02/2016 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Κλιματισμός — εξαερισμός — θέρμανση
Παρτίδα 2 Υδραυλικά — χώροι υγιεινής
Παρτίδα 3 Ηλεκτρισμός
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 250-456399 Διορθωτικό 26/12/2015 00:00
2015/S 240-434813 Προκήρυξη διαγωνισμού 11/12/2015 00:00