Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ποσοτικά αποδεικτικά στοιχεία για την πολιτική Ε&Κ της ΕΕ
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/06/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/08/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
RTD/2022/OP/0005
Ποσοτικά αποδεικτικά στοιχεία για την πολιτική Ε&Κ της ΕΕ
Η σύμβαση θα παράσχει δείκτες για τη συμπλήρωση των επίσημων στατιστικών σχετικά με την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας και των αποτελεσμάτων τους σε όλα τα κράτη μέλη, τις συνδεδεμένες χώρες και άλλες επιλεγμένες χώρες. Αποτελεί συνέχεια μιας συνεχιζόμενης μελέτης και θα διασφαλίσει τη συνέχιση των δεικτών που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για την ανάλυση και την παρακολούθηση των συστημάτων Ε&Κ. Θα περιλαμβάνει επίσης νέους δείκτες που θα αντικατοπτρίζουν τον ρόλο της Ε&Κ στην επίτευξη της οικονομικής ανάλυσης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των τάσεων που σχετίζονται με τις επιδόσεις Ε&Κ της ΕΕ και των κύριων ανταγωνιστών της.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
835,000.00 EUR
835,000.00 EUR
73200000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
73200000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/06/2022 00:00
10/08/2022 16:00
11/08/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 119-334140
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/06/2022 00:00