Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
06B30/2015/M034 - Ενοικίαση απινιδωτών στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/11/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/01/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
06B30/2015/M034.
06B30/2015/M034 - Ενοικίαση απινιδωτών στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο.
Ενοικίαση απινιδωτών στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
13/11/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
18/01/2016 23:59
25/01/2016 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Βρυξέλλες
40 απινιδωτές για τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.
Παρτίδα 2
Λουξεμβούργο
20 απινιδωτές για τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο.
Παρτίδα 3
Στρασβούργο
40 απινιδωτές για τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στo Στρασβούργο.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 220-400218
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/11/2015 00:00