Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μεταφορά εξοπλισμού μεταξύ Βρυξελλών και Στρασβούργου και Βρυξελλών και Λουξεμβο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
06B50/2015/M058.
Μεταφορά εξοπλισμού μεταξύ Βρυξελλών και Στρασβούργου και Βρυξελλών και Λουξεμβούργου.
Μεταφορά υλικού, εγγράφων και συναφών αντικειμένων μεταξύ των 3 τόπων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
15/12/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
09/02/2016 23:59
23/02/2016 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Μεταφορά υλικού, εγγράφων και συναφών αντικειμένων μεταξύ Βρυξελλών και Στρασβούργου
Μεταφορά υλικού, εγγράφων και συναφών αντικειμένων (κιβώτια μεταφοράς, τροχήλατα ερμάρια κ.λπ.) μεταξύ Βρυξελλών και Στρασβούργου πριν από και μετά τις συνόδους ολομέλειας και κατά την διάρκεια άλλων εκδηλώσεων, οι οποίες διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.
Παρτίδα 2
Τακτική μεταφορά αλληλογραφίας και φοριαμών μεταξύ Βρυξελλών και Λουξεμβούργου
Τακτική μεταφορά (ημερήσια) αλληλογραφίας και κιβωτίων μεταφοράς που περιέχουν έγγραφα, με όχημα ειδικής διαδρομής, μεταξύ Βρυξελλών και Λουξεμβούργου.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 242-438528
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/12/2015 00:00