Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Στοιχεία χρηματοπιστωτικής αγοράς, για τον υπολογισμό των μακροπρόθεσμων επιτοκί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/10/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EIOPA-CP-143-2022
Στοιχεία χρηματοπιστωτικής αγοράς, για τον υπολογισμό των μακροπρόθεσμων επιτοκίων μηδενικού κινδύνου, συμμετρική προσαρμογή στον κίνδυνο ιδίων κεφαλαίων και για άλλες ανάγκες
Στοιχεία για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, για τον υπολογισμό των δομών χωρίς κίνδυνο επιτοκίων, για τη συμμετρική προσαρμογή στον κίνδυνο ιδίων κεφαλαίων και για άλλες ανάγκες.
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1,100,000.00 EUR
1,100,000.00 EUR
72300000
DE712
Additional CPV Supplementary CPV
72310000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
06/07/2022 00:00
07/10/2022 23:59
01/08/2022 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 128-363193
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/07/2022 00:00