Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Shadow cones for long counter
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία έναρξης:
16/06/2022
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
16/06/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2022/LVP/1765-ExA
Shadow cones for long counter
Please note that this is not a call for tenders but a publication announcing the Contracting authority’s intention to publish a future negotiated low or middle valueprocedure.

The European Commission, Joint Research Centre in Geel (Belgium) plans to purchase the following items: - 10 x low energy cones (100mm steel + 200mm PEHD): SCL1 to SCL10 - 8 x high energy cones (200mm steel + 300mm PEHD): SCH1 to SCH8 - 8 x detector cones (100mm steel + 200mm PEHD): SCD1 to SCD8 - 1 x tripod (design to be defined before manufacturing) These 26 shadow cones will be used for the neutron metrology at the accelerator MONNET
Προμήθειες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
45223100
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
16/06/2022 00:00
16/06/2022 12:05
04/07/2022
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.