Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
15.ESI.OP.201 «Συνέχιση της παρακολούθησης της τεχνολογίας: χαρτογράφηση τεχνολο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/11/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/12/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
15.ESI.OP.201.
15.ESI.OP.201 «Συνέχιση της παρακολούθησης της τεχνολογίας: χαρτογράφηση τεχνολογίας και προβλέψεις».
Βάσει της εργασίας που πραγματοποιήθηκε το 2015 σχετικά με την τεχνολογική παρακολούθηση, είναι αναγκαία η περαιτέρω ανάπτυξη 2 πτυχών που σχετίζονται με δραστηριότητες παρακολούθησης της τεχνολογίας, ήτοι:— περαιτέρω αναβάθμιση του εργαλείου πληροφορικής για την παρακολούθηση της τεχνολογίας του ΕΟΑ με άσκηση τεχνολογικής χαρτογράφησης, προσδιορίζοντας τις τεχνολογίες που δεν διαθέτει το εργαλείο,— δραστηριότητα τεχνολογικών προβλέψεων, η οποία θα είναι συμπληρωματική στην παρακολούθηση της τεχνολογίας και του προσδιορισμού μελλοντικών τάσεων, προσθέτοντας την προοπτική «μακροπρόθεσμη βάση».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
11/11/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
16/12/2015 17:00
17/12/2015 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 218-396827 Προκήρυξη διαγωνισμού 11/11/2015 00:00