Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή εξειδικευμένων βιβλίων στον νομικό τομέα για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής...
Αναθέτουσα αρχή:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/11/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/12/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COJ-PROC-22/029
Παροχή εξειδικευμένων βιβλίων στον νομικό τομέα για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Δικαστήριο προτίθεται να δρομολογήσει σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια βιβλίων, καταλόγων, ενημερώσεων και μονογραφικών σειρών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, και κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικών βιβλίων.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
600,000.00 EUR
600,000.00 EUR
22113000
LU000
Σημεία αναφοράς
15/11/2022 00:00
22/12/2022 23:59
10/01/2023 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 220-633509
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/11/2022 00:00