Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανεξάρτητος μεσίτης ασφαλειών
Αναθέτουσα αρχή:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/09/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EIOPA-OP-147-2022
Ανεξάρτητος μεσίτης ασφαλειών
Ανεξάρτητος μεσίτης ασφαλειών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
140,000.00 EUR
140,000.00 EUR
66518100
DE712
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/07/2022 00:00
06/09/2022 23:59
07/09/2022 15:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 170-480585
Διορθωτικό
05/09/2022 00:00
2022/S 145-410959
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/07/2022 00:00