Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παρατηρητήριο αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
MARE/2022/OP/0013
Παρατηρητήριο αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Διασφάλιση της συνέχειας των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που παρέχονται επί του παρόντος από το παρατηρητήριο αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA) και εφαρμογή, λειτουργία και διατήρηση ολοκληρωμένης υπηρεσίας πληροφοριών για τις αγορές της ΕΕ στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
15200000.00 EUR
15200000.00 EUR
79310000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
72415000
48612000
72413000
79311400
72212480
79310000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
04/07/2022 00:00
30/09/2022 10:00
04/10/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 126-357371
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/07/2022 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
MARE/2018/11
Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο αγοράς για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (EUMOF...
Προκήρυξη διαγωνισμού