Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού RFID: Αυτοματοποίηση της Βιβλιοθήκης Διαχεί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG European Parliamentary Research Service
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/09/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EPRS/LIBS/SUP/22/012
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού RFID: Αυτοματοποίηση της Βιβλιοθήκης Διαχείρισης Συλλογών, καθώς και Διαχείρισης Αναγνωστηρίων
Η σύμβαση καλύπτει την προμήθεια, παράδοση, εγκατάσταση και συντήρηση του ακόλουθου υλισμικού και υπηρεσιών που πρέπει να παρασχεθούν: επιθέματα, ετικέτες RFID, περίπτερα αυτοεξυπηρέτησης/επιστροφής, αντικλεπτικές πύλες ασφαλείας, μετρητές επισκεπτών, συσκευές ανάγνωσης χειρός, θυρίδα επιστροφής, ταυτοποίηση χρηστών, σχετικό λογισμικό, διαχείριση και υλοποίηση σχεδίου, παρακολούθηση και συντήρηση συστήματος, κατάρτιση, υπηρεσία κωδικοποίησης συλλογής και προμήθεια τεχνικών εγγράφων για κατάρτιση και τεχνικό εξοπλισμό.Προαιρετικό: περίπτερα κράτησης, εφαρμογή έξυπνων τηλεφώνων και λογισμικό διαχείρισης για πρόσβαση στη βιβλιοθήκη και κράτηση χώρου.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
200,000.00 EUR
200,000.00 EUR
39155100
BE / LU / FR
Additional CPV Supplementary CPV
39155100
30199763
48000000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/07/2022 00:00
22/09/2022 16:00
23/09/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 141-402220
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/07/2022 00:00