Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη στην τυποποίηση του GNSS για τις χερσαίες εφαρμογές.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/08/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/09/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENTR/201/PP/ENT/STA/12/1222
Υποστήριξη στην τυποποίηση του GNSS για τις χερσαίες εφαρμογές.
Στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η συνέχιση της διαδικασίας τυποποίησης για το EGNOS και το Galileo σε βασικούς τομείς εφαρμογής, και συγκεκριμένα στους τομείς των χερσαίων μεταφορών και των πολυτροπικών μεταφορών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
11/08/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
26/09/2012 23:59
05/10/2012 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 154-256510 Προκήρυξη διαγωνισμού 11/08/2012 00:00