Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10528 Διόρθωση των ηλεκτρονικών εκδόσεων και συναφείς υπηρεσίες
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/01/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10528.
AO 10528 Διόρθωση των ηλεκτρονικών εκδόσεων και συναφείς υπηρεσίες
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η διόρθωση και δημιουργία εγγράφων XML.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
02/12/2015 00:00
13/01/2016 23:59
20/01/2016 23:59
27/01/2016 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 233-422719
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/12/2015 00:00