Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαδικασία πώλησης των εγκαταστάσεων δοκιμών VELA 5/6
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/07/2022
Ημερομηνία λήξης:
27/12/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2022/OP/1515-PIN
Διαδικασία πώλησης των εγκαταστάσεων δοκιμών VELA 5/6
Στόχος της παρούσας διαδικασίας είναι η πώληση σε εξωτερικές ενδιαφερόμενες εταιρείες του εξοπλισμού δοκιμών/μετρήσεων VELA 5/6 στις εγκαταστάσεις VELA. Οι εγκαταστάσεις αυτές καταργούνται σταδιακά από τη Μονάδα C.4 λόγω χαμηλού ποσοστού χρήσης τα τελευταία χρόνια.
Προμήθειες
Προγραμματισμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών με δημοσίευση στην ΕΕ S
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Δημόσια σύμβαση
38433200
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
05/07/2022 00:00
27/12/2022 00:00
15/09/2022
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Πώληση της VELA 5
Διαδικασία πώλησης της εγκατάστασης δοκιμής εκπομπών για κινητήρες βαρέων χρήσεων VELA 5.
Παρτίδα 2
Πώληση της VELA 6
Πώληση της εγκατάστασης δοκιμής εκπομπών για μικρούς κινητήρες (VELA 6).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 127-360150
Προκαταρκτική προκήρυξη
05/07/2022 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/IPR/2022/OP/1515
Διαδικασία πώλησης των εγκαταστάσεων δοκιμών VELA 5/6
Προκήρυξη διαγωνισμού