Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δομή στήριξης του Erasmus Mundus
Αναθέτουσα αρχή:
European Education and Culture Executive Agency (EACEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/08/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/11/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EACEA/2022/OP/0005
Δομή στήριξης του Erasmus Mundus
Στόχος της αγοράς είναι να παράσχει στους οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus Mundus και στην Επιτροπή μια πλατφόρμα ανταλλαγής και δικτύωσης από τη βάση προς την κορυφή, από ακαδημαϊκή, παιδαγωγική, επιστημονική και διοικητική άποψη. Ο ανάδοχος θα παράσχει εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ακαδημαϊκής συνεργασίας και της διαχείρισης κοινών προγραμμάτων, θα συλλέξει και θα αναλύσει δεδομένα σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων Erasmus Mundus και θα συμβάλει στον προσδιορισμό ορθών πρακτικών. Θα διεξαγάγει επίσης εκδηλώσεις για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και την ενίσχυση του αντίκτυπου, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών εντός της κοινότητας του Erasmus Mundus και την προώθηση του προγράμματος πέραν αυτής της κοινότητας. Τέλος, ο ανάδοχος θα χαρτογραφήσει τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες και θα προτείνει νέους τρόπους δικτύωσης και συνεργασίας για μια κοινότητα ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των κοινοπραξιών του Erasmus Mundus και θα παράσχει συστάσεις για μια δομή/για δομές εκπροσώπησης προς τις υπηρεσίες της Επιτροπής και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
3,500,000.00 EUR
3,500,000.00 EUR
80300000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79311000
79330000
72000000
73000000
79952000
80300000
98000000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
24/08/2022 00:00
07/11/2022 12:00
10/11/2022 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 162-460133
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/08/2022 00:00