Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ασφάλιση ατυχημάτων
Αναθέτουσα αρχή:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/10/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PMO/2022/RP/0005
Ασφάλιση ατυχημάτων
1. Ασφάλιση έναντι των κινδύνων ατυχήματος, επαγγελματικής ασθένειας και θανάτου λόγω φυσικών αιτίων του εν ενεργεία προσωπικού,2. Ασφάλιση έναντι του κινδύνου ατυχήματος για συντρόφους/συζύγους, εξαρτώμενα μέλη του εν ενεργεία προσωπικού που έχουν τοποθετηθεί σε τρίτη χώρα εκτός της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
2
Δημόσια σύμβαση
136,500,000.00 EUR
66510000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/07/2022 00:00
27/10/2022 12:00
07/08/2022 12:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Ασφάλιση ατυχημάτων
Ασφάλιση έναντι των κινδύνων ατυχήματος, επαγγελματικής ασθένειας και θανάτου λόγω φυσικών αιτίων του εν ενεργεία προσωπικού.
Παρτίδα 2
Ασφάλιση ατυχημάτων για εξαρτώμενα μέλη
Ασφάλιση έναντι του κινδύνου ατυχήματος για συντρόφους/συζύγους και εξαρτώμενα μέλη του εν ενεργεία προσωπικού που έχουν τοποθετηθεί σε τρίτη χώρα εκτός της ΕΕ.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 129-366398
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/07/2022 00:00