Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προετοιμασία και επίδειξη των πιλοτικών γραμμών σε πολλαπλές βασικές τεχνολογίες...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/07/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
194/PP/ENT/CIP/12/C/N01C013.
Προετοιμασία και επίδειξη των πιλοτικών γραμμών σε πολλαπλές βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ).
Στόχος της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών είναι η προετοιμασία και προώθηση της συναίνεσης αναφορικά με τις μελλοντικές δράσεις στην Ευρώπη, με έμφαση στις πιλοτικές γραμμές σε πολλαπλές βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ). Οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ) περιλαμβάνουν προηγμένα υλικά, νανοτεχνολογία, μικροηλεκτρονική και νανοηλεκτρονική, βιοτεχνολογία, φωτονική τεχνολογία και προηγμένα συστήματα κατασκευών. Ο ανάδοχος θα αναλύσει την κατάσταση, θα αναπτύξει ένα πειστικό όραμα, μεθοδολογία και κριτήρια και θα πραγματοποιήσει επίδειξη διάρκειας 1 έτους, σε τουλάχιστον 2 συναφείς πιλοτικές γραμμές σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ) που βρίσκονται σε 2 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
26/07/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
28/09/2012 23:59
08/10/2012 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 142-236445
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/07/2012 00:00