Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

This Call for Tenders is not covered by the Government Procurement Agreement (ref. Contract Notice, section IV.1.8). A Corrigendum to the Tender Specifications - Part 1: Administrative Specifications is published accordingly.
Τίτλος:
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD – Επτά πα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/08/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2022/OP/1211
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD – Επτά παρτίδες
Το EUROMOD είναι ένα μοντέλο μικροπροσομοίωσης φόρων-παροχών, το οποίο καλύπτει με ομοιόμορφο τρόπο τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μοντέλο επιτρέπει τη μελέτη των επιπτώσεων των φόρων και των κοινωνικών παροχών στα εισοδήματα των νοικοκυριών και στα κίνητρα εργασίας για τον πληθυσμό κάθε χώρας και για την ΕΕ στο σύνολό της. Το EUROMOD είναι μοναδικό στον τομέα του καθώς διαθέτει μεγάλη ευελιξία στο πεδίο εφαρμογής της προσομοίωσής του και εξασφαλίζει συνοχή της προσέγγισης μοντελοποίησης και συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων μεταξύ των χωρών. Οι συμβάσεις θα παράσχουν στην Επιτροπή υπηρεσίες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του μοντέλου μικροπροσομοίωσης EUROMOD για την Τσεχική Δημοκρατία (παρτίδα 1), τη Δανία (παρτίδα 2), την Εσθονία (παρτίδα 3), τη Γαλλία (παρτίδα 4), τις Κάτω Χώρες (παρτίδα 5), την Πορτογαλία (παρτίδα 6) και τη Σουηδία (παρτίδα 7).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
7
Συμφωνία πλαίσιο
636,000.00 EUR
72000000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/07/2022 00:00
29/08/2022 16:00
30/08/2022 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Τεχνική υποστήριξη στο EUROMOD - Τσεχία
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και ενημέρωση του EUROMOD - Τσεχία.
Παρτίδα 2
Τεχνική υποστήριξη EUROMOD - Δανία
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD - Δανία.
Παρτίδα 3
Τεχνική υποστήριξη EUROMOD - Εσθονία
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD - Εσθονία.
Παρτίδα 4
Τεχνική υποστήριξη EUROMOD – Γαλλία
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD – Γαλλία.
Παρτίδα 5
Τεχνική υποστήριξη EUROMOD – Κάτω Χώρες
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και ενημέρωση του EUROMOD – Κάτω Χώρες.
Παρτίδα 6
Τεχνική υποστήριξη EUROMOD – Πορτογαλία
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD – Πορτογαλία.
Παρτίδα 7
Τεχνική υποστήριξη EUROMOD – Σουηδία
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD – Σουηδία.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 137-390798
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/07/2022 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/SVQ/2022/OP/1211-PIN
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD - 7 Παρτί...
Προκαταρκτική προκήρυξη