Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ο ρόλος των κοινωνικοοικονομικών εταίρων στις στρατηγικές δεξιοτήτων για μια καθ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/09/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/DVS/RCDCR-LSALVA/Regions_Just_Skills_Strategies/007/22
Ο ρόλος των κοινωνικοοικονομικών εταίρων στις στρατηγικές δεξιοτήτων για μια καθαρά πράσινη μετάβαση: μια περιφερειακή προοπτική
Στόχος της μελέτης είναι η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και η διερεύνηση του ρόλου των κοινωνικοοικονομικών εταίρων μόνο στη συνιστώσα δεξιοτήτων των στρατηγικών πράσινης μετάβασης σε περιφερειακό επίπεδο (NUTS επίπεδο 2) και η άντληση διδαγμάτων και η διατύπωση συστάσεων πολιτικής σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο εν λόγω ρόλος θα μπορούσε να ενισχυθεί σε άλλες περιφέρειες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.cedefop.europa.eu
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
350,000.00 EUR
73000000
EL522
Όροι συμμετοχής
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/07/2022 00:00
12/09/2022 15:59
14/09/2022 12:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 135-381572
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/07/2022 00:00