Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διερεύνηση των δυνατοτήτων αυτόματης επικύρωσης των στατιστικών ενέργειας με τεχ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/02/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/04/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/2023/OP/0005
Διερεύνηση των δυνατοτήτων αυτόματης επικύρωσης των στατιστικών ενέργειας με τεχνητή νοημοσύνη
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης τεχνητής νοημοσύνης (AI) για την παροχή βοήθειας στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών επικύρωσης δεδομένων για στατιστικές ενέργειας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
150,000.00 EUR
150,000.00 EUR
79330000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
79330000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/02/2023 00:00
24/04/2023 16:00
26/04/2023 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 038-112432
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/02/2023 00:00