Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ευρωπαϊκά πρότυπα για τη φροντίδα όσον αφορά τον ιό HIV
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/08/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2022/DPR/24832
Ευρωπαϊκά πρότυπα για τη φροντίδα όσον αφορά τον ιό HIV
Η παρούσα σύμβαση αποσκοπεί στην υποστήριξη της ανάπτυξης ευρωπαϊκών προτύπων για τη φροντίδα όσον αφορά τον ιό HIV από το ECDC, προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλής ποιότητας και ισότιμη φροντίδα όσον αφορά τον ιό HIV για τα άτομα που ζουν με τον ιό HIV.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
499,800.00 EUR
499,800.00 EUR
85100000
SE
Additional CPV Supplementary CPV
85147000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/07/2022 00:00
19/08/2022 16:00
23/08/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 138-393242
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/07/2022 00:00