Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική βοήθεια από επικεφαλής σχεδίου υποδομής στο JRC στο Petten (#2)
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Petten (JRC-PTT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/09/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/PTT/2022/OP/2023
Τεχνική βοήθεια από επικεφαλής σχεδίου υποδομής στο JRC στο Petten (#2)
Το JRC στο Petten έχει συνεχή ανάγκη τεχνικής και μηχανικής υποστήριξης από έναν επικεφαλής σχεδίου στον τομέα της προετοιμασίας, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης έργων, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης, της παροχής βοήθειας στις διάφορες διαδικασίες των σχεδίων R.2 και της προόδου τους.Ο εν λόγω επικεφαλής έργου θα αναλάβει κυρίως την υποστήριξη της προετοιμασίας και της επίβλεψης μικρών έως μεσαίων έργων (αξία εκτέλεσης κάτω των 60 000 EUR και 140 000 EUR αντίστοιχα) και την παρακολούθηση έκτακτων δραστηριοτήτων συντήρησης και επειγουσών επισκευών που εκτελούνται από εξωτερικούς αναδόχους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η χαμηλότερη τιμή
320,000.00 EUR
320,000.00 EUR
71336000
NL328
Additional CPV Supplementary CPV
71336000
71248000
71242000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/07/2022 00:00
13/09/2022 16:00
14/09/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 137-390799
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/07/2022 00:00