Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προπαρασκευαστική δράση – Ανταλλαγή οδικής ασφάλειας της ΕΕ +
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/09/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
MOVE/2022/OP/0015
Προπαρασκευαστική δράση – Ανταλλαγή οδικής ασφάλειας της ΕΕ +
Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε σε προηγούμενο πιλοτικό σχέδιο, αυτή η προπαρασκευαστική δράση θα υποστηρίξει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των επαγγελματιών οδικής ασφάλειας στα κράτη μέλη και θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις βασικές πολιτικές και παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά την οδική ασφάλεια σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα εστιαστεί στη διασφάλιση της μεταφοράς γνώσεων και εμπειρίας από τα κράτη μέλη με καλές επιδόσεις προς εκείνα όπου οι καταγραφές οδικής ασφάλειας είναι πολύ χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
900,000.00 EUR
900,000.00 EUR
79411000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79411000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/07/2022 00:00
22/09/2022 16:00
23/09/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 144-410884
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/07/2022 00:00