Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Κατάρτιση και κοινωνική ευαισθητοποίηση για αύξηση της δωρεάς οργάνων στην Ευρωπ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/11/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/01/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SANTE/2015/D4/037.
Κατάρτιση και κοινωνική ευαισθητοποίηση για αύξηση της δωρεάς οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες.
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη 2 τύπων δραστηριοτήτων σε επίπεδο ΕΕ, με έμφαση στην κατάρτιση και την κοινωνική ευαισθητοποίηση για την προώθηση του δημόσιου προβληματισμού σχετικά με τη δωρεά οργάνων και ιστών, και εν κατακλείδι η συμβολή στη βελτίωση των ποσοστών σχετικά με τη δωρεά οργάνων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
25/11/2015 00:00
05/01/2016 23:59
15/01/2016 23:59
26/01/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 228-414313
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/11/2015 00:00