Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στην επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/08/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2022/DPR/24446
Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στην επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής
Το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω σύμβασης-πλαίσιο είναι η παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στο ECDC για την ανάπτυξη και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του EARS-Net και των σχετικών δραστηριοτήτων AMR, καθώς και η παροχή επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή προηγμένης ανάλυσης δεδομένων AMR.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
240,000.00 EUR
240,000.00 EUR
85100000
SE
Additional CPV Supplementary CPV
85147000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/08/2022 00:00
28/09/2022 16:00
29/09/2022 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 155-438808
Διορθωτικό
12/08/2022 00:00
2022/S 152-433579
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/08/2022 00:00