Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ευρωπαϊκή βάση ιατρικών δεδομένων πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας περίθαλψης -...
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EMA/2015/51/PH.
Ευρωπαϊκή βάση ιατρικών δεδομένων πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας περίθαλψης - EMA/2015/51/PH.
Ο Οργανισμός επί του παρόντος έχει πρόσβαση σε δεδομένα παθολόγων του ΗΒ, συμπεριλαμβανομένων των συνταγών υγείας και υγειονομικών συμβάντων που σχετίζονται με μεμονωμένους ασθενείς μέσω κωδικών που τους προσδίδουν καθεστώς ανωνυμίας. Ωστόσο, ένας σημαντικός αριθμός ευρωπαϊκών φαρμάκων χρησιμοποιούνται κυρίως σε περιβάλλοντα δευτεροβάθμιας περίθαλψης, και η εν λόγω χρήση δεν καταγράφεται άμεσα στα δεδομένα των παθολόγων. Επιπλέον, θα ήταν επιθυμητή η απόκτηση περαιτέρω στοιχείων πρωτοβάθμιας περίθαλψης με στόχο την αύξηση της δυνατότητας γενίκευσης των αναλύσεων και τον εμπλουτισμό των πληροφοριών σχετικά με προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται συχνά. Κατά συνέπεια, ο Οργανισμός επιθυμεί τη διατήρηση της συνδρομής σε τουλάχιστον 1 συμπληρωματική πηγή υψηλής ποιότητας δεδομένων πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Η εν λόγω πηγή δεδομένων θα επιτρέψει τουλάχιστον ποσοτικές αξιολογήσεις της χρήσης φαρμάκων σε ένα υποσύνολο των ευρωπαϊκών ιατρείων/νοσοκομείων. Σε ιδανική περίπτωση θα επιτρέψει τη σύνδεση της συνταγογράφησης φαρμάκων με μετέπειτα κλινικά συμβάντα και με το υπάρχον κλινικό καθεστώς και δημογραφικές μεταβλητές για μεμονωμένους ασθενείς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
11/12/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
12/02/2016 12:00
18/02/2016 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 077-135085
Διορθωτικό
20/04/2016 00:00
2015/S 240-434795
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/12/2015 00:00